Web Companion 4.9.2159.4024

Web Companion 4.9.2159.4024

Lavasoft – 2,5MB – Shareware –
5 Stars User Rating
Web đồng hành là một công cụ an ninh bảo vệ chống lại các trang web độc hại và các liên kết/URL mà dẫn đến trang web độc hại. Với Web bạn đồng hành bên cạnh người dùng, người dùng có thể tận hưởng một trải nghiệm duyệt web an toàn hơn.

Tổng quan

Web Companion là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Lavasoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 13.069 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Web Companion là 4.9.2159.4024, phát hành vào ngày 04/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/07/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 4.9.2159.4024, được sử dụng bởi 35 % trong tất cả các cài đặt.

Web Companion đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,5MB.

Người sử dụng của Web Companion đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Web Companion!

Cài đặt

người sử dụng 13.069 UpdateStar có Web Companion cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Lavasoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản